Repertoriu

Repertoriul Coralei Psalmodia Transylvanica

Religios:

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur în Do major – Vasile Stanciu Missa – Op. 8 – P H Thielen

Acestea zice Domnul – Sabin Drăgoi – aranj pt. cor bărbătesc de N Moldoveanu

Acestea zice Domnul ~ Sabin Drăgoi

Apărătoare Doamnă ~ Ion Bunescu

Ascultă, Doamne, pe robii Tăi – pt cor bărbătesc şi mezzosopran solo – prel şi arm de Vasile Stanciu

Astăzi tot trupul – concert – Gavril Musicescu

Cât de mărit ~ Dim. Bortneanschi- I. Cartu

Către Tine, Doamne – N Lungu, aranj pt cor bărbătesc de C Drăguşin

Cămara Ta, Mântuitorule ~ I.D. Chirescu

Cine se va sui – concert – Gavril Musicescu

Clopote de seară – cor din repertoriul clasic rus

Condacul Sfintelor Paşti ~ Nicu Moldoveanu

Cristos a înviat din morţi – D G Kiriac

Cu noi este Dumnezeu – prel şi arm I. Brie

Deschideţi mari ale cerului porţi – Ch W Gluck

Doamne, auzi glasul meu ~ Nicolae Lungu Doamne, pe noi miluieşte-ne – cor din repertoriul clasic rus

Floriulegiu bizantin de Sfintele Paşti – suită corală din creaţia compozitorilor Nicolae Lungu, Ion Popescu Pasărea, Paul Constantinescu – aranj. Stelian Ionaşcu Graiurile mele – concert băbătesc – Alex. Delcea

Hristos a înviat – concert de Paşti – Cornel Arion

Imn festiv ~ Alexandru Podoleanu

Înnoieşte-te, noule Ierusalime ~ Gheorghe Musicescu

La râul Babilonului – Gavril Musicescu

Lăsaţi pruncii să vie la mine – I Ghika -Comăneşti

Luminânda Sfintelor Paşti ~ Nicu Moldoveanu

Mare eşti, Doamne! ~ Iulian Cârstoiu

Mântuieşte Doamne poporul tău – P Cesnokov, aranj Ion Runcu

Miluieşte-mă, Dumnezeule – Gh. Cucu

Până când, Doamne – D Bortneanschi

Plângerea mironosiţelor – Gh Cucu

Podobie – melodie bisericească bas solo şi cor bărbătesc –Gh. Cucu prel. pt cor bărbătesc de Gh Ghiulamila

Pre Tine, Dumnezeule ~ Nicolae Lungu

Priveghere ~ Nicolae Lungu

Rugăciune – Etienne Mehul – arm N Moldoveanu

Rugăciune – Ion Popescu Pasărea, arm Anton V Uncu

Rugăciune ~ Constantin Drăguşin

Rugăciune ~ Teodor Teodorescu-Iaşi

Rugăciunea inimii – Paul Constantinescu

Spune-mi mie, Doamne – pt cor bărbătesc şi solo tenor – prel şi arm Vasile Stanciu Stihira a II-a ~ prel. de Nicolae Lungu

Stihuri din catavasiile Întâmpinării Domnului – arm. de Gh. Cucu

Sub milostivirea ta ~ Ec. Gr. C.

Suflete al meu ~ Mihail Berezovschi

Suflete al meu ~ Nicu Moldoveanu

Şi era la ora a şasea ~ Gheorghe Mandicevschi

Taina creştinătăţii ~ Nicolae Lungu

Te be poem – Dymitri Bortnianski

Uşile pocăinţei ~ Nicu Moldoveanu

Veniţi toţi ~ Nicolae Lungu Ziua învierii ~ Nicolae Lungu

Folcloric

Ana Lugojana ~ Ion Vidu, Nicu Moldoveanu

Alunelul oltenesc – N Lungu

Brâul amestecat ~ Pretorian Vlaiculescu

Bobocele şi inele – Ion Vidu

Ca la Breaza – Gh. Danga

Ce te legeni, codrule – G Scheletti

Cîntec de leagăn – I. G. Brătianu

Cântecul cucului – Ioan D Chirescu

Coruri populare – Suită corală nr. 2 – N Lungu

Doină şi horă cu strigături – N Lungu

Doruleţul ~ Ioan D. Chirescu

Du-te dor ~ Nicodim Ganea

Eu doinesc codrul răspunde – arm Nicu Moldoveanu

Eu mă duc codrul rămâne – A Bena

Fata şi cucu – arm. Dumitru Kiriac

Foiaie verde de mohor – D D Botez

Hora cu strigături ~ Nicolae Lungu

Jieneasca ~ Gheorghe Şoima

Mama – I D Chirescu

Mândru-i jocul Haţegana – Gheorghe Şoima

Măria neichii, Mărie – N. Lungu

Om fără noroc –Gh Cucu – aranj pt cor bărbătesc de N Moldoveanu

Răsunet de la Crişana – I Vidu, aranj pt cor bărbătesc N Moldoveanu

Rea de plată – Gh Danga

Sârba pe loc ~ Gheorghe Danga, Vasile Stanciu

Sârba-n căruţă ~ Gheorghe Danga

Ş-aseară fu lună plină ~ Ion Vidu

Vraja – Ion Vidu

Vino lele – Ion Vidu

Colinde

Astăzi S-a Născut Iisus Hristos ~ Paul Costantinescu, prel. de Gh. Danga

Adeste fideles – Gianni Malatesta

Az’ îi Doamne D’Ajunu ~ Constantin Ionescu

Bună dimineaţa ~ Gheorghe Danga

Câte praznice – Sbin Drăgoi

Colo-n josu mai din josu – Sabin Drăgoi

Ce sară-i d’aiastă sară ~ Nicolae Ursu

Ce vedere minunată ~ prel. de Gheorghe Danga

D-auzi bade… ~ Gheorghe Breazul

Dalbu păcuraru – M Cuteanu Diptic

„Sus la răsăritu şi S-a născut Domnu Sfântu” – Costică Andrei

Domnul Iisus Hristos ~ Dimitrie Georgescu-Chiriac

Domnul Iisus Hristos ~ Gheorghe Danga Domnuleţ şi Domn din cer ~ Gheorghe Cucu

Fecioara astăzi (Condacul Naşterii Domnului) ~ Paul Constantinescu

Floricica – Francisc Hubic – arm. pt cor bărbătesc Alex.

Delcea Florile dalbe de măr ~ Constantin Ionescu

Hristos se naşte – Paul Constantinescu – aranj pt cor bărbătesc C Drăguşin

Ian’ te scoală gazdă bună ~ Cornel Givulescu

Îngerul păstorilor a strigat – Radu Antofie

În oraşul Vitleem – Ion Runcu

În oraşul Betleem – I D Chirescu

Îngerii-n a noastre plaiuri – melodie franceză

Legănelul lui Iisus ~ Valentin Teodorian

Lerui mărului – Gheorghe Danga

Linu-i lin – Tiberiu Brediceanu

Maica sfântă – colind din regiunea

Soroca-Basarabia

Moş Crăciun ~ Gheorghe Danga

Moş Crăciun ~ Ioan Borgovan, aranjament pentru cor bărbătesc de C-tin Drăguşin

Naşterea Domnului (suită de colinde în 7 tablouri) – Radu Antofie

Noi în seara de Crăciun ~ I. Brie

Noi umblăm şi colindăm – Gh Cucu Noël – Adolph Adam

O, Măicuţă Sfântă şi în oraşul Viflaimu – arm N Moldoveanu

Pluguşorul ~ Em. Sluşanschi

Pluguşorul ~ Maxim Vasiliu

Pluguşorul – Radu Antofie

Pe la case luminate – Vasile Lomură

Sara-i bun-a lui Crăciun – arm. Nicu Moldoveanu

Sculaţi boieri ~ Gheorghe Danga

Sculaţi, fraţi, nu mai dormiţi – Radu Antofie

Slobozâ-ne gazdă-n casă ~ Teofil Coste

Somnul lui Iisus – Gevaert

Sus în casa lui Crăciun ~ Gheorghe Şoima

Sus boieri – Sabin Drăgoi

Sus, boieri, nu mai dormiţi ~ Stelian Ionaşcu

Sub cel dalbu răsăritu – arm Vasile Stanciu

Triptic (Colindă, colindă; Sus în vârful muntelui; Gazde mari nu mai dormiti) Vine Crăciun cel bătrân – arm. Anamaria Meza Vecernii cântă clopotele-n vale – Ion Runcu Velerim şi veler Doamne – Vasile Popovici

Ziurel de zi ~ Tiberiu Brediceanu

Ziurel de ziuă ~ T. Popovic ,Tiberiu Brediceanu

Urare – Teofil Coste

Repertoriu international

Fulgebunt – O Senhor vira – P. Fernandes da Silva Deposuit potentes – Giovanni Pierluigi da Palestrina Adeste fideles – Gianni Malatesta Em meio do silêncio – Praetorius Joy to the world ~ George Frideric Händel Mennybõl az angyal – Şerban Marcu Mon beau sapin – prel. dupã Ernst Anschütz Stille nacht, heilige nacht ~ arr. Franz Xaver Gruber

Clasic

Aleluia – cor din oratoriul Messiah de G. f. Handel – arm pt cor bărbătesc de N Moldoveanu

Corul vânătorilor din opera „Freischütz” – Karl Maria von Weber

Corul robilor din opera „Nabuco” – Giuseppe Verdi

Marşul Gloriei – Giuseppe Verdi

Canticorum iubilo – cor din oratoriul Iosua de G. f. Handel

Oda bucuriei – fragment coral din Simfonia a IX – a – Ludwig van Beethoven, aranj pt cor bărbătesc C Drăguşin Chorale “Jesus, bleibet meine Freude” from the Cantata “Herz und Mund und Tat und Leben” – mov. X, BWV 147 – Johann Sebastian Bach