Despre noi

Asociaţia culturală „Psalmodia Transylvanica”, prin intermediul coralei bărbăteşti „Psalmodia Transylvanica” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj- Napoca, contribuie la promovarea patrimoniului muzical material şi imaterial bizantin şi folcloric şi al valorilor tradiţionale româneşti. Asociaţia urmăreşte să conceapă programe menite să instruiasca publicul larg cu privire la muzica bisericească, clasică şi tradiţională şi a altor ramuri artistice. De asemenea, prin conţinutul activităţilor sale, asociaţia are drept scop integrarea culturală naţională la nivel european şi internaţional şi afirmarea unei entităti spirituale naţionale în contextul universal.
În anul 1990, vechea Academie Teologică din Cluj Napoca, care a funcţionat între anii 1924-1952, se redeschidea la Cluj sub denumirea de Facultatea de Teologie Ortodoxă, aparţinând Universităţii „Babes-Bolyai”, din Cluj-Napoca.
Odată cu reînfiinţarea Facultăţii de Teologie, la iniţiativa pr. prof univ dr. Vasile Stanciu, ia fiinţă şi corala bărbătească „Psalmodia Transylvanica”. Corala este alcătuită din studenţii, masteranzii şi doctoranzii Facultăţii de Teologie.
Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, Corala bărbătească „Psalmodia Transylvanica” a dat, în mod regulat, răspunsurile la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, dar şi în bisericile din întreg cuprinsul mitropoliei. De asemenea, corala a participat la numeroase festivaluri, concerte şi concursuri naţionale şi internaţionale, obţinând numeroase premii. A susţinut concerte în: Ungaria, Austria, Suedia, Germania, Italia, Portugalia, Elveţia, Belgia, Anglia, Olanda, Rusia.
Repertoriul abordat în timpul concertelor este unul foarte variat, incluzând muzică religioasă, clasică şi muzică tradiţională românească.